Over Voorwaarts
Turnkring VOORWAARTS Gent v.z.w. is een recreatieve turnclub die op een dynamische manier aan toestelturnen, minitrampoline en multimove doet.
Onze leden zijn meisjes en jongens vanaf 4 jaar.
Wij turnen veel aan de balk, de brug, het rek, de vloer en de plint. Wij springen ook regelmatig op de minitrampoline.
Tijdens de lessen multimove op zaterdagochtend maken de kleuters kennis met alle basisbewegingen die in verschillende  sporttakken belangrijk zijn.
Wij werken voornamelijk rond het programma recrea­toestelturnen dat op punt werd gesteld door de Gymfed. Wij passen ook het didactisch­methodisch programma "GymStars" toe en volgen de resultaten en vorderingen van alle gymnasten persoonlijk op.
Een aantal keer per jaar nemen wij deel aan wedstrijden ingericht door de Gymfed of turnen een wedstrijdje met en tegen bevriende turnclubs die eveneens aan recreatief toestelturnen en minitrampoline doen. Een turnwedstrijd is bij ons geen verplichting. 
Onze lesgevers hebben vele jaren ervaring in toestelturnen en we zijn zeer fier dat wij het kwaliteitslabel IKgym hebben behaald. De houders van dit label hebben een strenge doorlichting doorstaan (Vrije Universiteit Brussel) en staan garant voor kwaliteit. 
Turnkring VOORWAARTS is een erkende sportclub bij de Stad Gent en kreeg eveneens de kwaliteitserkenning voor haar jeugdwerking. Turnkring VOORWAARTS ondertekende en verklaarde zich akkoord met de Panathlon verklaring i.v.m. de rechten van het kind in de sport en past die regels ook toe. 
De turnlessen gaan door in sporthal Rozebroeken te Sint-­Amandsberg op maandag-­  en vrijdagavond. Op zaterdagmorgen is er multimove (4 tot 7 jarigen)

Een beetje geschiedenis
Turnkring VOORWAARTS werd gesticht in 1921 en was vroeger vooral actief in de Dampoort­wijk. Er werd geturnd in de turnzaal van de stadsschool aan de Wasstraat. De turnkring was zeer bekend in de Gentse regio en behaalde zeer veel mooie uitslagen. In de tachtiger jaren zijn we verhuisd naar sporthal Rozebroeken te Sint­-Amandsberg.  In 2001 is de turnkring een v.z.w. geworden.

Onze missie ­ - Onze visie
Turnkring VOORWAARTS is een familieclub. Er wordt aan elk kind evenveel aandacht besteed. Er is veel contact met de ouders en er wordt met hun opmerkingen en suggesties rekening gehouden. Wij zijn één van de weinige turnclubs in het Gentse die recreatief aan toestelturnen doen. Kampioen worden is bij turnkring VOORWAARTS geen must, maar goed aan de toestellen kunnen turnen is wel het doel. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de basisbewegingen van het toestelturnen en aan lichaamshouding. Door de ervaring van de turnleiding, die zelf "oud" toestelturnens zijn, worden de turnlessen op een aangename en leerrijke wijze gegeven. Er wordt gewerkt met leerlijnen die de gymnasten naadloos naar een hoger niveau brengen. 

Samenwerking
Turngroep VOORWAARTS is aangesloten bij de Gymfed en neemt deel aan de recreatieve evenementen die door of in samenwerking met de Gymfed worden georganiseerd.

image-151660-c97a0a1e5ef34edfacdac6a3c627b515.png
image-156446-liggers.jpg
image-156447-nazareth1.jpg
image-156449-nazareth2.jpg
image-156450-tramp.jpg